Zbog sve većeg broja projekata u dijelu projektovanja i izvođenja, sredinom 2016. godine došlo je do reorganizacije i osnovali smo novu kompaniju Volvox Inžinjering.

Okupili smo tim profesionalnih mladih ljudi koji se trude da na najbolji mogući način ispune zahtjeve i najzahtjevnijih klijenata. Od svog osnivanja, angažovani smo na realizaciji značajnog broja projekata, što u direktnom aranžmanu, što kroz kompaniju Novi Volvox.

Realizujemo i investicije u kojima se javljamo kao investitor, i to kroz dva modela – direktnom realizacijom gdje smo investitor, ili realizacijom kroz posebno registrovane i osnovane kompanije sa projektnim zadatkom investiranja u poseban projekat.

Trenutno su aktuelna 3 projekta koja realizujemo kroz neki od ova dva modela.

volvox-ing-logo1