hemera.jpg

Hemera

Lokacija: Podgorica

Investitor: „Hemera“ d.o.o. Podgorica

Godina izgradnje: 2013.