bakery-home006.jpg
bakery-home005.jpg
bakery-home004.jpg

Izgradnja apartmansko poslovnog kompleksa “Stara pekara”

Lokacija: Budva

Investitor: “The Old Bakery” d.o.o. Podgorica- osnivač Volvox Inžinjering

Status projekta: u toku