volvoxkocka.jpg

Izgradnja trafostanice 400/110/35 kV Lastva- faza I i proširenje postojeće TS 400/220/110 kV Pljevlja 2

Lokacija: Kotor

Investitor: Crnogorski elektroprenosni sistem- Novi Volvox je glavni podizvođač kompaniji Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Godina izgradnje: 2016.-2017.