Skladište-Kuće-Rakića.jpg

Skladište „Kuće Rakića“

Lokacija: Podgorica

Investitor: „Koti trade“ d.o.o. Podgorica

Godina izgradnje: 2011.