Trafostanica-ski-centra-Jezerine.jpg

Trafostanica 35/10 kV, 2x8MVA u krugu kompleksa ski centra Jezerine

Lokacija: Kolašin

Investitor: Direkcija javnih radova Crne Gore

Planirana godina izgradnje:  2016.