Novi Volvox nudi najširi asortiman grubih građevinskih materijala renomiranih proizvođača:

  • sve vrste opekarija,
  • cement i kreč,
  • obrađeno i neobrađeno betonsko željezo,
  • armaturne mreže,
  • sve vrste krovnih prekrivača,
  • kompletan asortiman crne metalurgije kao što su kutije, limovi, paneli,
  • prateći materijal za izvođenje građevinskih radova.

U ponudi Novog Volvoxa je i kompletan vodovodni i kanalizacioni materijal, kao i elektro materijal.

Kontakt tel: +382 67 052 199

volvoxkocka