U sklopu stovarišta nudimo najširi asortiman renomiranih proizvođača grubih građevinskih materijala:

  • sve vrste opekarija,
  • cement i kreč,
  • obrađeno i neobrađeno betonsko željezo,
  • armaturne mreže,
  • sve vrste krovnih prekrivača,
  • kompletan asortiman crne metalurgije,
  • prateći materijal za izvođenje građevinskih radova.
volvoxkocka