U savremenom armiračkom pogonu sa automatskim mašinama vrši se obrada profila betonskog željeza, za visokogradnju i niskogradnju. Obradom željeza iz kotura i šipke Volvox Armatura može zadovoljiti potrebe klijenata i za najzahtjevnije projekte.

Volvox Armatura nudi širok asortiman svih proizvoda od željeza  i njegovu uslužnu obradu- izvlačenje, sječenje i savijanje.

Armirački pogon sa kapacitetom od 30 tona dnevno predstavlja lidera u ovoj industriji na crnogorskom tržištu.